Embed

atom korkutuyor:kıyamet gökten gelecek!ATOM korkutuyor: Kıyamet gökten gelecek!
ABD’nin İran’a olası bir savaşı, stratejistleri korkutuyor. Zira İran’ın elinde nükleer var. Bu savaş Kıyamet’e benzetiliyor. Peki ya milyarlarca insanın inandığı dinlerde Kıyamet nasıl işleniyor. İşte İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm ve Şamanizm’de kıyamet inancı… iyibilgi özel


"Ey Muhammed, sana Kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: ' Onu ancak Rabbim bilir, onun vaktini O'ndan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin, ağırlığını kaldıramayacağı o saat, sizlere ansızın gelecektir.' (Araf Sûresi: 7/187)

Kıyamet. Dünya hayatının son bulduğu gün. Yüzlerce filme, kitaba konu edilen, korkutucu ama kesin bir gerçek. Kimileri için kesin bir son, kimileri için gerçeğe açılan bir kapı.

ABD’nin İran’a açacağı olası bir savaşı Kıyamet’e benzeten stratejistlerin sayısı her geçen gün artıyor. İran’ın elindeki nükleer gücün giderek artışı, Ahmedinejad yönetiminin nüfus alanını giderek genişletmesi, olası bir ABD saldırısının bütün bölgeyi büyük bir savaşa sürükleyebileceğine dair uzmanları korkutuyor.

6 yıl önce geldiğinde Irak’ı yakmıştı

Ortadoğu turundaki ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, koltuğunun altındaki kırmızı dosyası ile kulis yapıyor.

Cheney en son 6 yıl önce bölge ülkelerini ziyaret ettiğinde de o meşhur kırmızı dosyası ile gelmiş, çok geçmeden ülkesine döndükten sonra Irak’ı cehenneme çeviren bir savaşın startına basılmıştı.

Cheney şimdi de İran için benzer planlar içinde. Kıyametin kapısı İran’da açılabilir mi? Açılırsa ne olur?

Stratejisler bu sorunun cevabını arayadursun, biz Kıyamet’in gerçekte ne olduğuna, milyonlarca insanın inandığı dinlerdeki karşılığına odaklanalım.

İslam’da Kıyamet

İslam inancında Kıyamet’e ilişkin bilgiler Kuranı Kerim’de açık bir şekilde ifade ediliyor. Yukarıda yer verdiğimiz Araf Surasi’ndeki ayetin dışında En’am, İbrahim ve Hakka surelerinde Kıyamete ilişkin bilgiler veriliyor, tasvirler yapılıyor.

Kıyamet kelimesi Arapça’da "kıyam etmek" yani "ayağa kalkış" manasını taşıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olaylardan, yok olan kavimlerden ve nesillerden bahsedilir.

"Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimiz görmediler mi? Onları , sizi yerleştirdiğimiz bir şekilde yeryüzüne yerleştirmiş, gökten bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından ötürü yok ettik ve aralarından başka bir nesil yetiştirdik." (En'am Sûresi: 6/6)

Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde "nice nesillerin yok edildiği" cümlesi kullanılmış. Ama en dikkat çeken kısım "aralarından başka bir nesil yetiştirdik" olarak göze çarpıyor.

Yani burada bahsedilen "yok ediliş" veya "kıyamet" , o dönemin insan neslini tamamen yok etmemiş. Aralarından kurtulanlar olmuş. Ki, Kur'an-ı Kerim bu kurtuluşlardan da bahsetmiş,
"Sizden önce geçen Nuh, Ad, Semud milletlerinin ve onlardan sonra gelenlerin haberleri size ulaşmadı mı?" (İbrahim Sûresi: 14/9)

Hıristiyanlık

Matta İncil'inde Hz. İsa'nın Kıyamet ile ilgili açıklamaları şu şekilde ifade edilmiş: "İsa Zeytinlik Dağı'nda otururken, şahitleri gelip, bir kenarda ona sordular: 'Söyle bize, bu olayla ne zaman olacak ve senin gelişinin ve dünyanın sonunun belirtisi ne olacak?'

İsa onlara şu cevabı verdi: Sakın, sizi kimse yanıltmasın. Çünkü birçokları benim adımla gelip: Mesih benim, diyeceklerdir ve birçok kimseleri yanıltacaklardır. Savaşlardan ve savaş gürültülerinden konuşulduğunu işiteceksiniz. Kıtlıklar, depremler görülecektir. Ve son, o zaman gelecektir." (Matta, Bab: 24/3-14)

Yahudilik

Kıyamet günü, kutsal kitaplardan biri olan Tevrat'ta oldukça geniş işlenmiş bir konudur. Pek çok kısmında belirtiler ve gerçekleşecek olanlar anlatılmıştır.

"Ve o gün vaki olacak ki, büyük boru çalınacak..." (İşiya, Bab: 27/13)

Peki, o gün gelmeden önce öngörülen belirtiler neler?

"İşte Rabb'in Günü geliyor ve senin çapul malını senin içinde pay edecekler. Çünkü bütün milletleri Yerusalim'e karşı cenge toplayacağım ve şehir alınacak ve evler yağma edilecek ve kadınlar kirletilecek ve şehrin yarısı sürgüne çıkacak. Kavmin arta kalanları ise şehirden kesilip atılmayacak" (Zekarya, Bab: 14/1-2)

"Ve bela şu olacak, o bela ki... Ayakları üzerinde dururken etleri eriyecek ve gözleri çukurları içinde eriyecek ve ağızlarında dilleri eriyecek..." (Zekarya, Bab: 14/12)

Belki de bir Atom bombasının kullanılacağı bir savaştan bahsediliyor. Ve bir başka kısımda toplumsal dejenerasyondan bahsediyor: "Ve çocukları onlara reis edeceğim ve küçük çocuklar onlara saltanat edecekler. Ve kavm karşılıklı birbirine ve herkes komşusuna gadredecek; çocuk ihtiyara karşı ve alkaç adam itibarlıya karşı hayasızca davranacak. Ey kavmim sana yol gösterenler seni saptırıyorlar ve yürüyeceğin yolu bozuyorlar." (İşya, Bab: 3/4-5,12)

Doğal afetler...

"İşte Rabbin günü geliyor... Ve o gün onun ayakları Yeruşalim önünde, şarkta olan Zeytinlik Dağı üzerinde duracak ve Zeytinlik Dağı şarka ve garba doğru ortasından yarılacak ve çok büyük bir dere olacak ve dağın yarısı şimale ve yarısı cenuba çekilecek." (Zekarya, Bab:14/1-4)

Budizm

Budizm, Kıyamet gününde ortaya çıkacak bir kurtarıcıdan bahseder. Budizm inancında Kıyamet’in adı Maitreya'dır. Maitreya’nın yirminci yüzyılın bitiminden sonra geleceğine inanılır.

Budizm inancında Maitreya Çağı’nın ne zaman başlayacağına dair bir kehanetler şöyle: “Gize Sfenski uyarısını duyurduğu zaman büyük şeyler için hazırlanın..."

İlk bakışta tuhaf görünen bu bilgi ünlü bir kahin olarak tanınan Edgar Cayce'in " Değişiklikler zamanı yaklaştıkça, içinde (Atlantisliler'in) belgelerinin Tek Tanrı'nın yasasının inisiyeler için muhafaza edilmiş olduğu bu üç yer belki de açılacaktır. Bimini Adası yakınındaki tapınak yeniden su yüzeyine çıkacaktır. Mısır'da arşivler tapınağı bulunacaktır ve hiç şüphesiz ki Atlantis Ülkesi'nin kalbine yerleştirilmiş olan bu belgeler de keşfedileceklerdir. Belgeler aynıdır." şeklinde ve bazı kaynaklarda Sfenks'in ayakları dibindeki bir odadan elde edilecek belgelerden bahsetmesi ilginç bir rastlantıdır.

Hinduizm

Hindistan ve Tibet'teki yazıtlar, Karanlık Çağ olan "Kali-Yuga"dan (Demir Çağı) sonra "Satya Yuga"nın (Işık çağı) başlayacağına işaret eder. "Kali-Yuga"nın yani uzun süredir içinde bulunduğumuz devremizin sona erişinin alametlerinden biri de astroloji olarak açıklanmıştır:

"Kalki Avatar sekiz insanüstü yeteneğiyle dünyaya inecektir. Güneş, Ay, Tishya ve Jüpiter gezegeni aynı konakta oldukları zaman yeni bir çağ başlayacaktır."

Tishya'nın bir gezegen mi, yoksa başka bir gök cismi mi olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak Eski Çin ve Tibet Astrolojisinde Ti-sha'nın "Dünya'nın Celladı" diye anılan 72 kötü niyetli yıldızdan birinin adı olduğu biliniyor.

Şamanizm

Altaylı Şamanistler Kıyamet'e "Kalgançı Çak" adını vermişler. "Kalacak olan çağ" anlamına gelen "Kalgançı Çak"ı tasvir eden iki rivayet tespit edilmiştir. Birincisi Televütler'e, ikincisi Telengitler'e aittir.

Televütler'in rivayetinde: "Kalgançı çak geldiği zaman gök demir, yer sarı bakır olur. Hanlar hanlara saldırır, uluslar birbirine kötülük düşünür. Katı taşlar ufalanır, sert ağaçlar kırılır. Kişi bir dirsek kadar küçük olur. Başparmak kadar erkek olur. Erlerin dizgini kısa olur. Ayak takımı bey olur. Baba çocuğunu, çocuk babasını tanımaz. Yaban soğanı pahalı olur. At başı kadar altına bir kap yemek verilmez. Ayak altında altın bulunu onu alacak kimse bulunmaz."

KIYAMET İÇİN DİNLERİN ORTAK ADRESİ GÖKYÜZÜ

'Kıyamet Günü', semavi olsun olmasın tüm dinlerin ortak noktasıdır. Ve tüm dinlerde, kıyamet alametlerine dair farklı ipuçlarına rastlamak mümkün. Üç büyük dinin kitapları; Kuran, Tevrat ve İncil'de, kıyamete ilişkin farklı senaryolar çizilse de hepsinde kıyamet günü için tek bir adres var: Gökyüzü!

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !